Ads

Saturday, December 07, 2013

Usapang Mag-Asawa: Joshua, Joseph or Moses?

My hubby is so funny. We had a real laugh trip when he saw the crafts of the Kulilits...
Doc Padu (while looking at the twins' crafts) : Be, san mo nakuha yung mga cut outs na ginamit niyo dito? (Be, where did you get the cut outs that you used here?)
Me: Ginawa ko lang. Why? (I drew it. Why?)
Doc Padu: Wala lang. Ang galing eh. (Nothing. I just find it nice.)
Me: Thank you!
Doc Padu: Di ba ito yung baby na tinago sa basket sa river para hindi mapatay? (Is this the story of the baby who was kept in the woven basket in the river so that he'll not be killed?)
Me: Yup!
Doc Padu: Sino nga ba yun? Joshua ba yun? (Who was that? Is it Joshua?)
Me: trying to control my laughter
Doc Padu: Ay, Joseph pala! (Ay, it's Joseph!)
Me:  still trying to control my laughter
Doc Padu: Di ba yun yung nag turn ng water into wine? Ay, si Jesus pala yun! (Isn't he the one who turned the water into wine? Ay, that was Jesus!)
Me (laughing out loud): Ano ka ba? Anong pinag-sasabi mo? Nagkahalo halo na ang Bible mo! Si Moses kaya yun. (Hello! What are you talking about? You're Bible stories are mixed up already. That's Moses!)
Doc Padua: Ay oo nga! Siya di ba yung naghati ng water sa dalawa para makadaan yung mga tao? And siya rin yung sa burning bush and ten commandments? (Oh yeah! He was the one who divided the water into two so that the people can cross it right? It was also he who talked to God through the burning bush and the one who brought the ten commandments?)
Me: Yup! Akala ko ba dapat papasok ka sa seminaryo dati para magpari? (Yup! I thought that you'll be going to the seminary before to be a priest?)
Doc Padu: Kaya nga hindi ako natanggap eh! Hahaha! (Well, maybe that's the reason they did not accept me in the seminary. Hahaha!)

No comments:

Post a Comment