Ads

Sunday, March 17, 2013

Mama G's Laughtrip: Yellow Cab

After Church...

Me: Ma, saan tayong Yellow Cab kakain?
Mama G: Sa Estrella? Tama ba?
Me: Ma, sa Estrellita Building yun.
Mama G: Ah, Estrellita ba yun?
Me: Opo. Bakit hindi na lang dito sa Festival.
Mama G: Meron ba dito? Saan yun?
Me: Dun sa may food street, sa tapat ng Superbowl.
Mama G: Eh magcloclosing time na eh.
Me: Hindi pa yun kasi sa food street eh.
Mama G: Hindi dun na lang sa Estrellita.
Me: Dito na lang para hindi na tayo aalis ng parking.
Mama G: Ayaw ko, mas okay dun sa Estrellita para mainit ang pizza!
Me (laughing): Huh? Bakit hindi magiging mainit ang pizza sa Yellow Cab dito sa Festival? Ma, may maibloblog na naman ako about you.
Mama G (jokingly): Ano kaya yun? Tara na nga daddy, tayo na lang ang kumain. Huwag na kayo sasama ha! Kami na lang ang kakain. Doc, sa inyo na lang sasabay sila Cheryll ha!!!

Wait! There's more...

Mama G: O daddy, dun na tayo magkita ha.
Papa G: Saan nga ba yun?
Mama G: Sa Estellita.
Papa G: Estrellita, Estellita si Lita Villanueva yun! (FYI. Lita Villanueva is one of my mom's best friends)
Mama G: Hmf!

No comments:

Post a Comment