Ads

Tuesday, October 30, 2012

Warak!!!

Whether expensive or inexpensive toys, ang masasabi ko lang ay...

"Walang matinong laruan sa Twins of Destruction!!!"

Want proof?
O di ba?

In less than 3 days, sira ang bagong drum set ng mga kulilits!

Ilan pa kaya ang sisirain???? Abangan...

No comments:

Post a Comment